Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aerojony i ich oddziaływanie na organizmy żywe
Konkurs 33

Aerojony i ich oddziaływanie na organizmy żywe

Numer wniosku: N N202 2911 33
Kierownik: dr Andrzej Jan Wiszniewski
Instytucja realizująca: Akademia Medyczna w Gdańsku\Wydział Lekarski
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33