Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Adsorpcja CO na epitaksjalnych strukturach tlenków mieszanych manganu z innymi metalami
Konkurs 33

Adsorpcja CO na epitaksjalnych strukturach tlenków mieszanych manganu z innymi metalami

Numer wniosku: N N204 1238 33
Kierownik: dr Robert Piotr Socha
Instytucja realizująca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33