Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Adaptacyjna metoda wykrywania krawędzi w obrazie
Konkurs 33

Adaptacyjna metoda wykrywania krawędzi w obrazie

Numer wniosku: N N516 0167 33
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Augustyn Walczak
Instytucja realizująca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie\Wydział Administracyjno-Informatyczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Technologie Informacyjne
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 19 370
Dotacja przyznana przez Ministra: 19 370
Konkurs: 33