Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Adaptacja modelu geoidy/quasi-geoidy dla potrzeb badań geodezyjnych i geodynamicznych na obszarze wysadów solnych Kujaw
Konkurs 33

Adaptacja modelu geoidy/quasi-geoidy dla potrzeb badań geodezyjnych i geodynamicznych na obszarze wysadów solnych Kujaw

Numer wniosku: N N526 0679 33
Kierownik: dr inż. Zbigniew Szczerbowski
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geodezja i Kartografia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33