Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Adam Mickiewicz - bibliografia przedmiotowa od 1945 roku
Konkurs 33

Adam Mickiewicz - bibliografia przedmiotowa od 1945 roku

Numer wniosku: N N103 0289 33
Kierownik: mgr Barbara Zofia Smoleń
Instytucja realizująca: Instytut Badań Literackich PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33