Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Absorpcja środków Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju i przeobrażeń obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Konkurs 33

Absorpcja środków Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju i przeobrażeń obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Numer wniosku: N N306 1039 33
Kierownik: mgr Mirosław Biczkowski
Instytucja realizująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografia i Oceanologia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 37 860
Dotacja przyznana przez Ministra: 37 860
Konkurs: 33