Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Absorpcja funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach Polski
Konkurs 33

Absorpcja funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach Polski

Numer wniosku: N N306 3540 33
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Instytucja realizująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geografia i Oceanologia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 26 620
Dotacja przyznana przez Ministra: 26 620
Konkurs: 33