Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej Uniwersytet Szczeciński\Wydział Humanistyczny rekomendowany
'Jutrzejsza bitwa morska- Arystoteles vs Diodor Kronos': logiczno-filozoficzna teoria starożytnego sporu o determinizm Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Humanistyczny rekomendowany
0-fosforylowane reszty treoniny, seryny i tyrozyny w mezoskopowym polu siłowym UNRES, ich parametyzacja i testowe symulacje białek zawierających 0-fosforylowane aminokwasy Uniwersytet Gdański\Wydział Chemii nierekomendowany
13 000 Lat Przemian Środowiska Naturalnego w Karpatach Zachodnich Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN nierekomendowany
3 letnia obserwacja wybranych parametrów echokardiograficznych po ostrym incydencie zatorowości płucnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy nierekomendowany
ASTER: Asynchroniczny sterownik aktywności bloków funkcjonalnych SoC Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki rekomendowany
AUTOKALIBRACJA I OPTYMALNE POZYCJONOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SIECI CZUJNIKÓW Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki nierekomendowany
Absorpcja funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach Polski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych rekomendowany
Absorpcja środków Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju i przeobrażeń obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi rekomendowany
Adam Mickiewicz - bibliografia przedmiotowa od 1945 roku Instytut Badań Literackich PAN nierekomendowany
Adaptacja japońskich metod zarządzania w Polsce Akademia Ekonomiczna w Krakowie\Wydział Zarządzania nierekomendowany
Adaptacja modelu geoidy/quasi-geoidy dla potrzeb badań geodezyjnych i geodynamicznych na obszarze wysadów solnych Kujaw Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska nierekomendowany
Adaptacyjna analiza drgań wymuszonych struktur sprężystych. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN nierekomendowany
Adaptacyjna metoda indukcji reguł w inwestycyjnym procesie decyzyjnym z zastosowaniem agenta Politechnika Szczecińska\Wydział Informatyki nierekomendowany
Adaptacyjna metoda wykrywania krawędzi w obrazie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie\Wydział Administracyjno-Informatyczny rekomendowany
Adaptacyjna, fizycznie uzasadniona interpretacja danych doświadczalnych z wykorzystaniem techniki równoległego i rozproszonego przetwarzania Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej nierekomendowany
Adsorpcja CO na epitaksjalnych strukturach tlenków mieszanych manganu z innymi metalami Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN nierekomendowany
Aerodynamika masztów z odciągami z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych w oparciu o parametry konstrukcji uzyskane na podstawie odpowiedzi konstrukcji rzeczywistych i modeli w tunelu aerodynamicznym Politechnika Lubelska\Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej nierekomendowany
Aerojony i ich oddziaływanie na organizmy żywe Akademia Medyczna w Gdańsku\Wydział Lekarski nierekomendowany
Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego (Lycopersicon esculentum Mill.) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu\Wydział Ogrodniczy nierekomendowany
nowsze
1 2 3 4 5