Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 32
Konkurs 32

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Gospodarka oparta na wiedzy" w wybranych nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych rozpatrywany
'Miejsce' jako mikrośrodowisko codzienne w projektowaniu środowiskowym Politechnika Gdańska; Wydział Architektury rozpatrywany
5-n-alkilorezorcynole produktów wysokowłóknowych (pełnoziarniste produkty zbożowe) jako biomarkery zdrowej diety Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii rozpatrywany
Absorpcja rentgenowska oraz subtelna struktura anomalnej dyfrakcji - nowe metody do charakteryzacji struktur niskowymiarowych Instytut Fizyki PAN; rozpatrywany
Adaptacyjne absorbery energii uderzeń z wykorzystaniem cieczy magnetoreologicznych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; rozpatrywany
Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania rozpatrywany
Afekty, działanie, wolność - Spinozy koncepcja natury ludzkiej Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rozpatrywany
Agentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych technik optymalizacji wielokryterialnej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki rozpatrywany
Akrecja na obiekty zwarte - porównanie białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN; rozpatrywany
Aktywacja krystalochemiczna glinożelazianów wapnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki rozpatrywany
Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy rozpatrywany
Aktywność metaboliczna wybranych szczepów drożdży przemysłowych wolnych i unieruchomionych na nośnikach stałych Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności rozpatrywany
Aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w raku sutka. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny rozpatrywany
Aktywność paraoksonazy oraz polimorfizmy PON-1 i PON-2 a ryzyko rozwoju sporadycznej postaci stwardnienia bocznego zanikowego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Wydział Lekarski rozpatrywany
Aktywność przeciwnowotworowa flawanoli z owoców pigwowca i dzikiej róży oraz nasion wiesiołka Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności rozpatrywany
Aktywny, regeneracyjny układ redukcji drgań wykorzystujący elektromagnetyczne elementy wykonawcze Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki rozpatrywany
Akustyczna realizacja komputerowa detekcyjnych i dyskryminacyjnych testów behawioralnych u dzieci niedosłyszących poniżej 3 roku życia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki rozpatrywany
Algorytmy bezstratnej i prawie-bezstratnej kompresji danych multimedialnych dedykowane architekturze Networks on Chip Politechnika Szczecińska; Wydział Informatyki rozpatrywany
Algorytmy czasu rzeczywistego śledzenia przed detekcją dla systemów motion-capture Politechnika Szczecińska; Wydział Elektryczny rozpatrywany
Algorytmy rozproszone odporne na błędy Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki rozpatrywany
nowsze
1 2 3 4 5