Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 31
Konkurs 31

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Mała szkoła" - środowisko lokalne - zmiana społeczna. Przestrzeń społeczno-edukacyjnych relacji AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
A Study of Selected Conceptions of Global Distributive Justice (Studium wybranych koncepcji globalnej sprawiedliwości dystrybutywnej) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja środowiskowa, ewolucja cech ilościowych, a zróżnicowanie genetyczne - przypadek Sphagnum denticulatum (Sphagnaceae) w naturalnym modelowym systemie UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowych INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Agresja werbalna w życiu publicznym. Zbiór inwektyw politycznych (1918-2000) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Akcja społeczna "Szkoła z klasą" jako strategia zmiany szkoły polskiej. Plany, oczekiwania, reakcje. Opis i analiza materiałów i zasobów internetowych akcji społecznej, w której wzięło udział 8 tysięcy szkół UNIWERSYTET WARSZAWSKI OŚRODEK BADAŃ NAD TRADYCJĄ ANTYCZNĄ W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywne tłumienie wibracji w lekkiech robotach i manipulatorach zasięgowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność flotacyjna węgla w korytowej pneumomechanicznej maszynie flotacyjnej w funkcji napięcia powierzchniowego zwilżania CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG decyzja - zakwalifikowany
Aktywność proteolityczna, lipolityczna i sacharolityczna mikroorganizmów w ściekach i osadzie czynnym w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Badania możliwości wykorzystania probiotyków i skoniugowanych kwasów tłuszczowych (CLA) w leczeniu IBS oraz celiakii i alergii pokarmowej z nim związanych INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA decyzja - zakwalifikowany
Algebraiczna geometria afiniczna rzeczywista i zespolona INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN decyzja - zakwalifikowany
Alkoksy kompleksy metali jako prekursory nowych materiałów tlenkowych UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Allele predysponujące do wrodzonej oporności /wrażliwości na choroby infekcyjne: częstość występowania w średniowieczu UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statku w oparciu o ocenę ryzyka POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Amorficzne i nanokrystaliczne stopy na osnowie Al(Al-Fe i Al-Fe-(Ti,Si,Ni)) wytwarzane metodą syntezy mechanicznej i konsolidacji proszków POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analityczne badania przebiegu procesów rozkładu wybranych pestycydów przy użyciu promieniowania jonizującego INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w Bieszczadach Zachodnich w oparciu o źródła historyczne MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza asocjacji pomiędzy hiperhomocysteinemią, nadciśnieniem tętniczym a genotypami potencjalnie prowadzącymi do niewydolności serca INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5