Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 30
Konkurs 30

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Porzucona generacja" - ścieżki edukacyjne i wchodzenie w dorosłość INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja turbodoładowanego silnika wysokoprężnego do dwupaliwowego zasilania gazem ziemnym i olejem napędowym POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego u gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie kątem wyprzedzenia wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne wersje Bayesowskiego Kryterium Informacyjnego do wyboru zmiennych w regresji wielorakiej POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Addytywne problemy intersektywne UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Afazja a interakcja UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Agentowe architektury hybrydowych systemów wspomagania decyzji w zakresie planowania i zarządzania przedsięwzięciami AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Agentowo zorientowany model systemu zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Aktywizacja rolnicza Karpat Polskich poprzez implementacje traktatu akcesyjnego z Unią Europejską INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej prionowych białek ptasich (Gallus Gallus) i rybich (Fugu Rubripes) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Aktywność estrogenowa jonów Cr3+ a sygnaling insulinowy w komórkach mięśniowych mysich linii C2C12 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII decyzja - zakwalifikowany
Aktywność w sytuacji stresowej jako reaktywna i celowa forma zachowania (na przykładzie radzenia sobie z chorobą somatyczną) SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PSYCHOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aktywność wybranych kaspaz w neutrofilach krwi obwodowej w schyłkowym okresie przewlekłej niewydolności nerek UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja dioksyn i związków dioksynopodobnych w łańcuchach troficznych zbiorników Sulejowskiego i Włocławskiego: Badania chemometryczne i ocena toksykologiczna MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EKOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Akwizycja języka francuskiego jako trzeciego - problemy metodologiczne i implikacje praktyczne UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy adaptacyjnego transkodowania cyfrowego sygnału wizyjnego i ich implementacja sprzętowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci neuronowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy ewolucyjne z mutacją alfa-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5