Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 29
Konkurs 29

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Europejski sondaż społeczny" (druga edycja). Przygotowanie i integracja zbiorów danych INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
"Stanisław Wyspiański. Monografia bibliograficzna". Seria: Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" T. 18 vol.I INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN decyzja - zakwalifikowany
'Czarny rynek' w Polsce (1944-1989) UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adampol-Polonezkoy - między polskością a tureckością. Współczesna monografia polskiej wsi w Turcji UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ I FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH decyzja - zakwalifikowany
Afektywne przesłanki zaburzeń osobowości SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PSYCHOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637. Przygotowanie edycji źródła UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne struktury gradientowe w tłumieniu i stablilizacji drgań POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH decyzja - zakwalifikowany
Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi - metabolizm związków fenolowych INSTYTUT DENDROLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
Aktywowany światłem sensor gazu na bazie nano- i mikrokrystalicznego TiO2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Akumulator litowo-jonowy z anodą węglową modyfikowaną warstwą metaliczną CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW decyzja - zakwalifikowany
Albedo gleby nie pokrytej roślinnością w zmieniających się warunkach jej oświetlenia a kształt powierzchni gleby UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Albert Ines (1619-1658) - jezuicki vates marianus UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy diagnostyki procesów przemysłowych uwzględniające problemy uszkodzeń wielokrotnych i dynamiki powstawania symptomów - ALDIAG POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy ewolucyjne w harmonogramowaniu produkcji w systemie Capable-to-Promise AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy planowania przepływu pakietów oraz sterowania w elektronicznych i optycznych systemach komutacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy sterowania formacją robotów mobilnych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy sterowania i identyfikacji w aktywnym tłumieniu hałasu POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Alloimmunizacja matczyno-płodowa antygenami innymi niż RhD oraz wynikająca z niej choroba hemolityczna płodów i noworodków INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza biostratygraficzna utworów z pogranicza kambru dolnego i środkowego w Górach Świętokrzyskich na podstawie trylobitów i akritarch UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5