Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 28
Konkurs 28

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
1,3-Dipolarne cykloaddycje nitronów do nienasyconych laktonów; synteza wybranych iminocukrów INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
2-Fosforylo-2-alkeniany-nowe zastosowania syntetyczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
3D numeryczne modele ewolucji pola magnetycznego w galaktykach pola i w galaktykach w gromadach UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Acesulfamiany i sacharyniany fosfoniowe i imidazoliowe POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Acykliczne i makrocykliczne dimery steroidowe. Synteza i właściwości UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjny regulator rozmyty dla przekładni hydrostatycznej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Addycja fluorohalogenoalkanów do związków nienasyconych inicjowana ditioninem sodowym-nowa metoda syntezy fluoropochodnych INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Aerodynamiczne formowanie włóknin z supercienkich włókien ze stopionych polimerów CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN WŁÓKIENNICZYCH POLMATEX-CENARO decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczne możliwości ograniczania zgnilizn korzeni buraka cukrowego SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aksikony soczewkowe: projektowanie, wykonanie i pomiar parametrów INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Aksjomaty motywowane forcingiem i liczby rzeczywiste UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywne systemy interferometryczne wspomagające procesy produkcyjne POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność elektrokatalityczna wybranych metali przejściowych osadzanych na polianilinie w procesach elektroredukcji POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywność i stabilność enzymów hemowych w układach mikroheterogenicznych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność tlenku kobaltu w ciekłych żużlach FeO-SiO2 INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja i transport chromu w zlewni ze zbiornikiem retencyjnym POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Algebraiczne metody szukania skojarzeń w grafach UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczne i obliczeniowe problemy bioinformatyki UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy aktywnego tłumienia hałasu z nierównomiernym próbkowaniem sygnałów POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5