Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 27
Konkurs 27

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
90Sr,241Am, izotopy plutonu oraz emitery promieniowania gamma w kościach lisa Vulpes vulpes na obszarze Polski wschodniej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze) WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja procesu pomiarowo-decyzyjnego cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Agrotechnika, jakość technologiczna oraz walory żywieniowe ozimej pszenicy orkisz (Triticum spelta) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja płytek krwi oraz monocytów jako następstwo dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. Analiza mechanizmów molekularnych oraz znaczenie wybranych klinicznych czynników ryzyka miażdżycy UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aktywne chemicznie szkła krzemianowo - fosforanowe AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywne zawieszenie pojazdu z ograniczonym zużyciem energii AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność przeciwzapalna seskwiterpenoidów Taraxacum species UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoikami KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ FILOZOFII decyzja - zakwalifikowany
Algorytmizacja wyznaczania klasy czystości cieczy roboczych stosowanych w eksploatacji maszyn i urządzeń POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy ewolucyjne jako uniwersalne narzędzie do rozwiązywania problemów układania planów zajęö na uczelniach wyższych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy ewolucyjne w planowaniu operacyjnym na przykładzie odlewni żeliwa AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy zapewniające bezpieczeństwo w sieciach typu peer-to-peer POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza budowy kompleksów białkowych, zawierających protoonkogen c-Myc UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza czasoprzestrzennej dynamiki procesów hydrologicznych i mikrobiologicznych determinujących skład osadów dennych Zbiornika Sulejowskiego pod kątem możliwości rolniczego ich wykorzystania MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EKOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza dwuwymiarowych obrazów dyfrakcyjnych w badaniach strukturalnych nanorurek węglowych UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki cząstek naładowanych w silniku Halla w zakresie niskich częstości INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza ekspresji genu TGF-beta1 w materiale cytologicznym pobranym z tarczycy od pacjentów z różnymi typami zapaleń tego gruczołu; korelacja ze stopniem włóknienia badanej tkanki UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza filogenetyczna rodzaju Dracula Luer (Pleurothallidinae, Orchidaceae) UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5