Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26"Topografia Śląska" Friedricha Bernharda Wernera - koncepcja dzieła i jego realizacja
Konkurs 26

"Topografia Śląska" Friedricha Bernharda Wernera - koncepcja dzieła i jego realizacja

Numer wniosku: 1 H01E 049 26
Kierownik: prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Sztuce
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 19 942
Konkurs: 26