Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad inteligntnymi hydrożelami polimerowymi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad komunikatywnością i funkcjami podręczników kształcenia językowego w zreformowanej szkole UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad możliwością unieszkodliwiania drobnofrakcyjnych odpadów niebezpiecznych dla odzysku w technologiach górnictwa podziemnego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad nowymi gatunkami grzybów powodującymi brudną plamistość jabłek AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ OGRODNICZY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad nowymi typami objawów chorobowych i ich przyczynami w celu wyjaśnienia roli grzybów mikroskopijnych w powstawaniu i przebiegu wielkopowierzchniowych chorób kompleksowych AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ LEŚNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad ograniczeniem liczebności form inwazyjnych pasożytniczych geohelmintów z udziałem saprotroficznych grzybów glebowych POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem nowych metod otrzymywania organicznych substancji nadtlenowych i ich reakcjami POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem nowych metod oznaczania składu grupowego produktów naftowych z wykorzystaniem HPLC POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem nowych metod oznaczania związków karbonylowych w alkoholach metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem derywatyzacji POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad produkcją białek terapeutycznych w jajowodzie kury AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZOOTECHNICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad przemianami metanu do węglowodorów aromatycznych, alkiloaromatycznych i alkenyloaromatycznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą antyoksydantów w powstawaniu korzeni przybyszowych i bocznych UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rozpoznawaniem chemicznym anionów z udziałem polimerowych membran jonoselektywnych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad składem i strukturą ogniotrwałego klinkieru i cementu glinowo-wapniowego, zmodyfikowanego dodatkiem mineralizatorów INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą modelowych glikokoniugatów POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad trwałością induktorowych narzędzi wykorzystywanych do elektrodynamicznej obróbki metali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad udziałem mechanizmów odporności naturalnej w patogenezie alergii pokarmowej INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad uzdatnianiem wody hybrydową metodą koagulacji i niskociśnieniowej filtracji membranowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad uzyskaniem zestawów synbiotycznych z endogennej mikroflory jelitowej kurcząt rzeźnych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem haloizytu (grupa glinokrzemianów) w żywieniu zwierząt gospodarskich i ograniczaniu emisji amoniaku AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany