Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania agregacji fragmentów białek prionowych i amyloidowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania archeologiczne w El Tajin (Veracruz, Meksyk)- początki głównego ośrodka klasycznej kultury Veracruz UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania bezkrzywkowego, magnetoelektrycznego rozrządu silnika spalinowego CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN WŁÓKIENNICZYCH POLMATEX-CENARO decyzja - zakwalifikowany
Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesów sejsmicznych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania genów kandydujących w schizofrenii w aspekcie koncepcji neurorozwojowej choroby AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badania genów kandydujących związanych z profilaktycznym działaniem litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badania i modelowanie nieliniowej dynamiki połączeń stykowych konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania i modelowanie wpływu warunków pracy samosmarownych łożysk ślizgowych stosowanych w technice wojskowej na ich charakterystyki eksploatacyjne WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania i zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w sterowanym tłumieniu drgań i uderzeń POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania immunochemiczne i strukturalne polisacharydów O- swoistych LPS wybranych szczepów Proteus i aktualizacja klasyfikacji serologicznej pałeczek tego rodzaju UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania kliniczne nad skojarzeniem leczenia chirurgicznego ze śródoperacyjną radioterapią w zaawansowanych rakach przewodu pokarmowego (żołądka, trzustki, i odbytnicy) oraz raka piersi. Prospektywna analiza czynników prognozujących wyniki odległe UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania kompozycji heterogenicznych w aspekcie ekologicznej utylizacji układów zawierających azotany alkoholi wielowodorotlenowych INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania krzywych rzeczywistych rozbiorów wody w budynkach wielorodzinnych i ich wpływ na wykazywane straty wody POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmów nieodwracalnej adsorpcji fenoli na węglach aktywnych UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania mikrobiologiczne gleby, odcieków oraz wód powierzchniowych i podziemnych w strefie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych aglomeracji krakowskiej AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe i silnikowe samoczynnego zapłonu ładunku homogenicznego (HCCI) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania możliwości wykorzystania stabilizowanego częstotliwościowo lasera półprzewodnikowego 633 nm jako laserowego wzorca częstotliwości klasy zero POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad biodegradowalnymi komponentami olejowych baz mineralnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad ekspresją i rolą wybranych komórkowych cząsteczek adhezyjnych na komórkach złośliwych nowotworów człowieka AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany