Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza wpływu promienia zataczania na przebieg procesu hamowania pojazdu wyposażonego w ABS AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu roślinności sprężystej na warunki hydrauliczne przepływu w korytach zarośniętych AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wrażliwości dla metody odwrotnej bazującej na wynikach z prób plastometrycznych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza współoddziaływania broni i strzelca POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN decyzja - zakwalifikowany
Analiza wykorzystania Wolnego Oprogramowania w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W KWIDZYNIE decyzja - zakwalifikowany
Analiza wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wytrzymałościowa doraźnych połączeń naprawczych w pojazdach wojskowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza zjawisk statycznych i dynamicznych w układzie: spawalnicze źródło energii elektrycznej - łuk, z symulacją warunków obciążenia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian momentu pędu ośrodków ciekłych Ziemi i ich wpływu na globalny bilans pobudzenia ruchu bieguna CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian środowiska przyrodniczo-rolniczego zmeliorowanych łąk dolinowych w aspekcie zrównoważenia rozwoju na przykładzie obiektu Wkra III SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analogi bradykininy o spodziewanej czynności agonistycznej bądź antagonistycznej w stosunku do receptorów B2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Andrzej Kijowski: biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Anelowane purynodiony - badania nad strukturalnymi elementami odpowiedzialnymi za powinowactwo do receptorów A1/A2A adenozynowych UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Antygen specyficzny dla prostaty - PSA u kobiet ze zmianami mastopatycznymi gruczołów sutkowych AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Antyoksydacyjna i antygenotoksyczna aktywność ekstraktów kapusty czerwonej; hamujący wpływ antocyjanów na uszkodzenia indukowane miedzią UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Apoptoza komórek nabłonkowych błony śluzowej żołądka w środowisku helicobacter pylori UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Architektura klasztorów cysterskich. Małopolskie filie opactwa Morimond POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Aspekty pragmatyczne mowy zależnej we wczesnonowoangielskich zapiskach sądowych i sprawozdaniach procesowych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NEOFILOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Autotoksyczność pszenżyta ozimego uprawianego po sobie i możliwości jej ograniczania AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
BH3 jako odczynnik redukujący w chemii fosforu- nowe syntezy i wykorzystanie P-chiralnych fosfinoboranów i hydroksyfosfinoboranów UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany