Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza procesu wytapiania stali w piecu łukowym i obróbki pozapiecowej z zastosowaniem hybrydowego systemu ekspertowego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesów sorpcji wody w nanoporach biomateriałów polimerowych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesów termokinetycznych w obszarze połączeń, przewodzących prądy o dużych gęstościach, wykonanych techniką laserową POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza przestrzenno - czasowa rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Analiza rekonstytucji niezależnej od restrykcji MHC funkcji układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dzieci AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza retrorspektywna chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B, po samoistnej serokonwersji HBeAg/HBeAb INSTYTUT REUMATOLOGII IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER decyzja - zakwalifikowany
Analiza rozwoju uszkodzenia materiałów lotniczych i energetycznych pod wpływem złożonych obciążeń eksploatacyjnych na podstawie korelacji parametrów mechanicznych i akustycznych INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza ruchu układu składającego się z wyrzutni rakiet bliskiego zasięgu posadowionej na pojeździe samochodowym POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN decyzja - zakwalifikowany
Analiza różnych czynników powstawania zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza społecznych uwarunkowań wybranych elementów stylu życia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jakości żywienia PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY decyzja - zakwalifikowany
Analiza stateczności modułowych ścian oporowych nasypów kolejowych w funkcji parametrów ich struktury POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza struktury i własności modelowych tkanin poddanych obciążeniom statycznym POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I MARKETINGU TEKSTYLIÓW decyzja - zakwalifikowany
Analiza tekstur w obrazach agiograficznych (w obrazach medycznych naczyń krwinośnych) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczna wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku metanu do silników o zapłonie iskrowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu geometrii dysku mechanicznej zastawki serca i jej położenia w ujściu aorty na parametry hemodynamiczne przepływu POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu grawitacyjno-pompowych zbiorników wielokomorowych na efektywność działania systemów kanalizacyjnych i ochronę wód powierzchniowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu intensyfikatorów wymiany ciepła na procesy transportu masy, pędu i energii w odcinku rozbiegowym POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu naprężeń własnych na właściwości kompozytów ceramiczno - polimerowych otrzymywanych metodą infiltracji POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu parametrów spiekania na strukturę i właściwości spieków na osnowie fazy FeAl WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany