Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza i wektorowe metody sterowania trójfazowych prostowników w układzie Vienna POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza marnotrawstwa w łańcuchu wytwarzania prętów żebrowanych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza mechanizmu zużywania tribologicznego i erozyjnego stopów na osnowie faz międzymetalicznych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza mieszanin związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej ze wstępnym podziałem próbki w układzie ciecz-ciecz UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza mikropaleontologiczna warstw godulskich w Karpatach fliszowych na terenie Polski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości obiektywizacji oceny wzrokowego układu nerwowego z wykorzystaniem badań perymetrycznych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych przez miejskie oczyszczalnie ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM) POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zastosowania wysokojakościowych stali odpornych na zużywanie ścierne na elementy koparek węgla brunatnego POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza na grupach rozwiązalnych i stochastyczne równania różnicowe UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza naprawy DNA w limfocytach ludzkich traktowanych mikrocystyną-LR i cylindrospermopsyną AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY decyzja - zakwalifikowany
Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza nowych technik transmisyjnych w bezprzewodowych sieciach lokalnych (WLAN) o topologii ad hoc oraz ocena możliwości świadczenia w nich zróżnicowanych usług AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza obciążenia wiatrem dwupłaszczowego, pionowego zbiornika walcowego POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza oksydacyjnych uszkodzeń DNA u pacjentów chorych na nowotwory poddanych chemioterapii; czy oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być biomarkerami oceniającymi skuteczność terapii? UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza polimorfizmu genów BTN, DGAT1, LEP i MC4R oraz jego wpływu na użytkowość mleczną bydła AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza funkcjonowania służby geodezyjnej i systemów kształcenia geodetów w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza metod określenia właściwości ekologicznych silników spalinowych pojazdów samochodowych INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza wzorów gramatykalizacji języków różnych rodzin językowych występujących na terenie tej samej jednostki administracyjnej na przykładzie języków nilo-saharyjskich i semickich obszaru współczesnej Etiopii. UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesu poślizgu i przyczepnosci ogumienia o obniżonym profilu podczas toczenia koła w złożonym stanie obciążeń WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany