Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Algorytmy przekształcania reprezentacji danych dla systemów uczących się POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy regulacji dla napędów z cylindrycznymi silnikami liniowymi z magnesami trwałymi POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Alokacja ryzyka a efektywność inwestycji realizowanych na zasadach project finance AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Amonoliza odpadowego 1,2-dichloropropanu POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "RUJA" INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza chemiczna szkieletów malakofauny z wybranych profili Wielkopolski (Q) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza czasu ewakuacji na statku w funkcji wybranych parametrów POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza czynników genetycznych predysponujących do cukrzycy typu 1 przed 5 rokiem życia AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza czynności elektrycznej mózgu towarzyszącej świadomym ruchom lub ich wyobrażaniu UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza deformacji wyznaczonych z obserwacji GPS dla podstawowych struktur geologicznych na obszarze Polski POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki układów sterowania położenia elektrod trójfazowego pieca łukowego POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dywersyfikacji wczesnokarbońskiej fauny na przykładzie "okna tafonomicznego" z południowych Chin INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektywności kosztów programu profilaktycznego genetyczno-onkologicznego w województwie zachodniopomorskim UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Analiza ekspresji genu kodującego białko dehydrynowe 10kDa w transgenicznych roślinach ziemniaka (Solanum sogarandinum,Solanum tuberosum) INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza emisji cząstek stałych z samochodowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym w zmiennych warunkach pracy POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ decyzja - zakwalifikowany
Analiza fraktalna profili chropowatości powierzchni po obróbce skrawaniem POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza funkcjonalna glikoproteiny wtórnych ścian komórkowych Arabidopsis thaliana - rola w procesach rozwojowych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza grup i sygnałów używanych do budowy struktury białek z lokalnych deskryptorów UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i optymalizacja głowicy samonaprowadzania rotujących pocisków amunicji inteligentnej WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA decyzja - zakwalifikowany