Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26BH3 jako odczynnik redukujący w chemii fosforu- nowe syntezy i wykorzystanie P-chiralnych fosfinoboranów i hydroksyfosfinoboranów
Konkurs 26

BH3 jako odczynnik redukujący w chemii fosforu- nowe syntezy i wykorzystanie P-chiralnych fosfinoboranów i hydroksyfosfinoboranów

Numer wniosku: 3 T09A 119 26
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 26