Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Autotoksyczność pszenżyta ozimego uprawianego po sobie i możliwości jej ograniczania
Konkurs 26

Autotoksyczność pszenżyta ozimego uprawianego po sobie i możliwości jej ograniczania

Numer wniosku: 2 P06R 122 26
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ROLNICZY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Roślinach Uprawnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 180 000
Konkurs: 26