Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aspekty pragmatyczne mowy zależnej we wczesnonowoangielskich zapiskach sądowych i sprawozdaniach procesowych
Konkurs 26

Aspekty pragmatyczne mowy zależnej we wczesnonowoangielskich zapiskach sądowych i sprawozdaniach procesowych

Numer wniosku: 1 H01D 006 26
Kierownik: dr hab. Marcin Krygier
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 28 000
Konkurs: 26