Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Andrzej Kijowski: biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne
Konkurs 26

Andrzej Kijowski: biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne

Numer wniosku: 1 H01C 018 26
Kierownik: dr Wiesława Tomaszewska
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 17 355
Konkurs: 26