Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza zmian środowiska przyrodniczo-rolniczego zmeliorowanych łąk dolinowych w aspekcie zrównoważenia rozwoju na przykładzie obiektu Wkra III
Konkurs 26

Analiza zmian środowiska przyrodniczo-rolniczego zmeliorowanych łąk dolinowych w aspekcie zrównoważenia rozwoju na przykładzie obiektu Wkra III

Numer wniosku: 2 P06S 047 26
Kierownik: dr hab. Kazimierz Piekut
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 26