Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza zjawisk statycznych i dynamicznych w układzie: spawalnicze źródło energii elektrycznej - łuk, z symulacją warunków obciążenia
Konkurs 26

Analiza zjawisk statycznych i dynamicznych w układzie: spawalnicze źródło energii elektrycznej - łuk, z symulacją warunków obciążenia

Numer wniosku: 3 T08C 021 26
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 285 000
Konkurs: 26