Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wytrzymałościowa doraźnych połączeń naprawczych w pojazdach wojskowych
Konkurs 26

Analiza wytrzymałościowa doraźnych połączeń naprawczych w pojazdach wojskowych

Numer wniosku: 0 T00B 008 26
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 26