Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych
Konkurs 26

Analiza wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych

Numer wniosku: 0 T00C 004 26
Kierownik: dr hab. inż. Jan Godzimirski
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHATRONIKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 26