Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza współoddziaływania broni i strzelca
Konkurs 26

Analiza współoddziaływania broni i strzelca

Numer wniosku: 0 T00B 018 26
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Osiecki
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 26