Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu roślinności sprężystej na warunki hydrauliczne przepływu w korytach zarośniętych
Konkurs 26

Analiza wpływu roślinności sprężystej na warunki hydrauliczne przepływu w korytach zarośniętych

Numer wniosku: 2 P06S 007 26
Kierownik: dr inż. Tomasz Tymiński
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 170 000
Konkurs: 26