Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu parametrów spiekania na strukturę i właściwości spieków na osnowie fazy FeAl
Konkurs 26

Analiza wpływu parametrów spiekania na strukturę i właściwości spieków na osnowie fazy FeAl

Numer wniosku: 0 T00C 001 26
Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Bojar
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 26