Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowego
Konkurs 26

Analiza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowego

Numer wniosku: 0 T00A 029 26
Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 26