Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu naprężeń własnych na właściwości kompozytów ceramiczno - polimerowych otrzymywanych metodą infiltracji
Konkurs 26

Analiza wpływu naprężeń własnych na właściwości kompozytów ceramiczno - polimerowych otrzymywanych metodą infiltracji

Numer wniosku: 3 T08E 009 26
Kierownik: dr inż. Marcin Ciesielski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 280 000
Konkurs: 26