Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu intensyfikatorów wymiany ciepła na procesy transportu masy, pędu i energii w odcinku rozbiegowym
Konkurs 26

Analiza wpływu intensyfikatorów wymiany ciepła na procesy transportu masy, pędu i energii w odcinku rozbiegowym

Numer wniosku: 3 T10B 025 26
Kierownik: dr hab. inż. Leon Bogusławski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 33 000
Konkurs: 26