Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza wpływu grawitacyjno-pompowych zbiorników wielokomorowych na efektywność działania systemów kanalizacyjnych i ochronę wód powierzchniowych
Konkurs 26

Analiza wpływu grawitacyjno-pompowych zbiorników wielokomorowych na efektywność działania systemów kanalizacyjnych i ochronę wód powierzchniowych

Numer wniosku: 4 T07E 083 26
Kierownik: dr hab. inż. Józef Dziopak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 182 600
Konkurs: 26