Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza tekstur w obrazach agiograficznych (w obrazach medycznych naczyń krwinośnych)
Konkurs 26

Analiza tekstur w obrazach agiograficznych (w obrazach medycznych naczyń krwinośnych)

Numer wniosku: 3 T11A 015 26
Kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Automatyki i Robotyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 26