Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza społecznych uwarunkowań wybranych elementów stylu życia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jakości żywienia
Konkurs 26

Analiza społecznych uwarunkowań wybranych elementów stylu życia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jakości żywienia

Numer wniosku: 2 P05D 123 26
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
Instytucja realizująca: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 35 000
Konkurs: 26