Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza rozwoju uszkodzenia materiałów lotniczych i energetycznych pod wpływem złożonych obciążeń eksploatacyjnych na podstawie korelacji parametrów mechanicznych i akustycznych
Konkurs 26

Analiza rozwoju uszkodzenia materiałów lotniczych i energetycznych pod wpływem złożonych obciążeń eksploatacyjnych na podstawie korelacji parametrów mechanicznych i akustycznych

Numer wniosku: 4 T07A 018 26
Kierownik: doc. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Instytucja realizująca: INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 316 760
Konkurs: 26