Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza retrorspektywna chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B, po samoistnej serokonwersji HBeAg/HBeAb
Konkurs 26

Analiza retrorspektywna chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B, po samoistnej serokonwersji HBeAg/HBeAb

Numer wniosku: 2 P05E 122 26
Kierownik: doc. dr hab. Joanna Pawłowska
Instytucja realizująca: INSTYTUT REUMATOLOGII IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 26