Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza przestrzenno - czasowa rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Konkurs 26

Analiza przestrzenno - czasowa rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Numer wniosku: 1 H02B 015 26
Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Zeliaś
Instytucja realizująca: AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonometrii, Statystyki i Demografii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 360 000
Konkurs: 26