Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza procesu wytapiania stali w piecu łukowym i obróbki pozapiecowej z zastosowaniem hybrydowego systemu ekspertowego
Konkurs 26

Analiza procesu wytapiania stali w piecu łukowym i obróbki pozapiecowej z zastosowaniem hybrydowego systemu ekspertowego

Numer wniosku: 3 T08B 065 26
Kierownik: dr hab. Tadeusz Wieczorek
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 47 500
Konkurs: 26