Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza procesów sorpcji wody w nanoporach biomateriałów polimerowych
Konkurs 26

Analiza procesów sorpcji wody w nanoporach biomateriałów polimerowych

Numer wniosku: 3 T09C 028 26
Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 134 300
Konkurs: 26