Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza polimorfizmu genów BTN, DGAT1, LEP i MC4R oraz jego wpływu na użytkowość mleczną bydła
Konkurs 26

Analiza polimorfizmu genów BTN, DGAT1, LEP i MC4R oraz jego wpływu na użytkowość mleczną bydła

Numer wniosku: 2 P06D 017 26
Kierownik: dr Jolanta Komisarek
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 26