Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza obciążenia wiatrem dwupłaszczowego, pionowego zbiornika walcowego
Konkurs 26

Analiza obciążenia wiatrem dwupłaszczowego, pionowego zbiornika walcowego

Numer wniosku: 4 T07E 072 26
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 190 500
Konkurs: 26