Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Konkurs 26

Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Numer wniosku: 4 T07E 037 26
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 41 400
Konkurs: 26