Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza możliwości zastosowania wysokojakościowych stali odpornych na zużywanie ścierne na elementy koparek węgla brunatnego
Konkurs 26

Analiza możliwości zastosowania wysokojakościowych stali odpornych na zużywanie ścierne na elementy koparek węgla brunatnego

Numer wniosku: 4 T07C 042 26
Kierownik: dr inż. Grzegorz Pękalski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 189 000
Konkurs: 26