Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych przez miejskie oczyszczalnie ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM)
Konkurs 26

Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych przez miejskie oczyszczalnie ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM)

Numer wniosku: 3 T09D 002 26
Kierownik: dr hab. inż. Marek Zawilski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 26