Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza mikropaleontologiczna warstw godulskich w Karpatach fliszowych na terenie Polski
Konkurs 26

Analiza mikropaleontologiczna warstw godulskich w Karpatach fliszowych na terenie Polski

Numer wniosku: 2 P04D 033 26
Kierownik: mgr Anna Lemańska
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 17 500
Konkurs: 26