Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza mieszanin związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej ze wstępnym podziałem próbki w układzie ciecz-ciecz
Konkurs 26

Analiza mieszanin związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej ze wstępnym podziałem próbki w układzie ciecz-ciecz

Numer wniosku: 3 T09D 077 26
Kierownik: prof. dr hab. Valery Isidorov
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 37 700
Konkurs: 26